یادداشت فرهنگی

یادداشت فرهنگی: تهاجم فرهنگی

یادداشت فرهنگی: تهاجم فرهنگی

بسم الله الرحمن الرحیم معروف است که یک شب فردی را گرفتند و از او پرسیدند چه می کردی؟ گفت: مشغول نوازندگی بودم. گفتند: گسی چرا صدایش نمی آمد؟ گفت: صدایش فردا خواهد آمد. وقتی شب به سر آمد دیدند که از فردی صدا بلند است که دزد به خانه او زده است. ماجرای این […]

ادامه مطلب

Enter your keyword