کارگاه اموزشی ارتقاء سطح تخصصی آسیب ها و جرائم فضای مجازی برگزارشد

کارگاه اموزشی ارتقاء سطح تخصصی آسیب ها و جرائم فضای مجازی برگزارشد

کارگاه اموزشی ارتقاء سطح تخصصی آسیب ها و جرائم فضای مجازی برگزارشد

به گزارش روابط عمومی قرارگاه حضرت زهرا س استان اردبیل، به همت کارگروه قرآن دوره آموزشی ارتقاء سطح تخصصی آسیب ها و جرایم فضای بصورت مجازی برگزارشد.

طاهری مسئول کارگروه قرپان در این خصوص گفت: با توجه به اینکه جرایم فضای مجازی و نا امنیی که در این مورد در جامعه وجود دارد این دوره با همکاری اداره کل حراست استان و پلیس فتا در راستای ارتقاء سطح تخصصی آسیب ها و جرایم فضای محازی برای مربیان و مدیران مراکز قرپانی و فعالان قرانی برگزارشد.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

Enter your keyword