کارگاه آموزشی سواد فضای مجازی برگزار شد

کارگاه آموزشی سواد فضای مجازی برگزار شد

کارگاه آموزشی سواد فضای مجازی برگزار شد

فرانگرـ به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور اردبیل و همکاری سازمان فضای مجازی سراج با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل کارگاه آموزشی سواد فضای مجازی با موضوع شبکه های ملی اطلاعات و پیام رسان های بومی و خارجی برگزار شد.

به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور اردبیل و همکاری سازمان فضای مجازی سراج با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل کارگاه آموزشی سواد فضای مجازی با موضوع شبکه های ملی اطلاعات و پیام رسان های بومی و خارجی برگزار شد.

حامد رضایی مسئول دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در اردبیل با برشمردن نکات قوت ایجاد شبکه ملی اطلاعات، اهمیت این شبکه و تاسیس آن را خاطر نشان شد.

رضایی در ادامه به مخاطرات اقتصادی تلگرام پرداخته و فعالیت تلگرام در عرصه ارزهای دیجیتال برای ارز بری از کشور را در حوزه اقتصادی بسیار خطرناک توصیف کرد و پالایش اطلاعات در فضای مجازی را یک امر طبیعی در جهان برشمرد.

وی در ادامه به پرسش های حاضران پاسخ داده و به تبیین ارزهای دیجیتال پرداخته و ارزهای دیجیتال همچون بیت کوین و ریپل را بهترین بستر برای پولشویی و فعالیت های نامناسب اقتصادی بیان کرد.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

Enter your keyword