معارض سرشناس بحرینی: شهادت حاج قاسم سلیمانی محور مقاومت را تقویت کرد

معارض سرشناس بحرینی: شهادت حاج قاسم سلیمانی محور مقاومت را تقویت کرد

معارض سرشناس بحرینی: شهادت حاج قاسم سلیمانی محور مقاومت را تقویت کرد

راشد الراشد در همایش مکتب حاج قاسم سلیمانی در اردبیل اظهار داشت: حاج قاسم سلیمانی کسانی را برای ادامه راه خود فارغ‌التحصیل کرد که امروز راه وی را ادامه می‌دهند و توانستند در برابر دشمن بایستند و شکست دادن دشمن را از استاد خود به خوبی فرا گرفته‌اند.

معارض سرشناس بحرینی با بیان اینکه شهادت حاج قاسم سلیمانی محور مقاومت را تقویت کرد، افزود: شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی محور مقاومت را تقویت کرد و امروز شاگردان مکتب حاج قاسم سلیمانی در راستای شکست نقشه‌های شوم دشمنان تلاش می‌کنند.

الراشد با اشاره به مشخصات فردی و شخصی سرادر شهید حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: امروزه مشخصات فردی و شخصی سرادر شهید حاج قاسم سلیمانی برای همگان شناخته شده است و مردم می‌دانند که حاج قاسم یک جهادگر بسیار بزرگ و عظیم بوده است.

معارض سرشناس بحرینی بیان کرد: از نظر من حاج قاسم یک جهادگر بسیار عظیم در جهان اسلام بود و بدین طریق او یک پروژه بزرگ را طراحی کرد و مدیر اجرایی این پروژه بود و توانست شاگردان زیادی را در دانشگاه خود تربیت کند.

وی با تاکید بر اینکه حاج قاسم دارای شخصیتی جهانی بود، اظهار کرد: اخلاص، تواضع و خلوص شهید حاج قاسم سلیمانی در تمام کارهایش نمایان بود و هیچ وقت مشاهده نشد که این مجاهد بزرگ اسلام برای منافع و ترقی خود دست به کاری بزند.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

یک × 3 =

پست مرتبط

Enter your keyword