علی حسنزاده از تشکیل دو صندوق اعتباری و سرمایه در محور اقتصاد مقاومتی خبر داد

علی حسنزاده از تشکیل دو صندوق اعتباری و سرمایه در محور اقتصاد مقاومتی خبر داد

علی حسنزاده از تشکیل دو صندوق اعتباری و سرمایه در محور اقتصاد مقاومتی خبر داد

به گزارش روابط عمومی قرارگاه حضرت زهرا(ص) استان اردبیل: علی حسنزاده مسئول قارگاه حضرت زهرا استان اردبیل در خصوص حمایت از سرمایه گذاران و تولید گفت: دو صندوق اعتبار و سرمایه در راستای اقتصاد مقاومتی و در جهت حماین از بخش خصوص و اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران در راستای اجرای برنامه های سرمایه گذاری در جهت تقویت اشتغالزایی و حمایت از تولید در استان اردبیل خبر داد.

حسنزاده افزود: صندوق اعتبار مهدیه اردبیل در بانک رسالت افتتاح خواهد شد که فعالین فرهنگی می توانند با افتتاح حساب در این صندوق از اعتبارات وام جهت ایجاد کسب و کار و تولیدی های کوچک در راستای تولیدات صنایع دستی بهرمند شوند

حسنزاده اضافه کرد: صندوق سرمایه هم در یکی از بانک های عامل استان اردبیل در جهت تسهیل روند سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران در راستای تولیدات داخلی افتتاح خواهد شد که افراد سرمایه گذار و مجریانی که ایده یا طرحی در راستای اشتغالزایی دارند می تواننداز تسهیلات این صندوق  استفاده کنند.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

Enter your keyword