ششمین جلسه کارگروه خانواده با حضور اساتید دانشگاه و روانشناسان و مشاورین حوزه خانواده برگزارشد.

ششمین جلسه کارگروه خانواده با حضور اساتید دانشگاه و روانشناسان و مشاورین حوزه خانواده برگزارشد.

ششمین جلسه کارگروه خانواده با حضور اساتید دانشگاه و روانشناسان و مشاورین حوزه خانواده برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی قرارگاه حضرت زهرا (ص) استان اردبیل، ششمین جلسه کارگروه خانواده با حضور اساتید دانشگاه و روانشناسان و مشاورین حوزه خانواده برگزارشد.

حجت السلام اکبر زاده مسئول کارگروه خانواده قرارگاه فرهنگی حضرت زهرا (ص) استان اردبیل در خصوص خانواده اسلامی گفت: در خانواده مطلوب و اسلامی حقوق عاطفی یکی از ضروری ترین مواردی است که بایدحاکم باشد.

مسئول کارگروه خانواده قرارگاه فرهنگی حضرت زهرا (ص) با اشاره به اینکه برنامه های خانواده محور در حال تدوین می باشد افزود: برنامه ریزی ها در این الگو نه به صورت فردی بلکه برای نهاد خانواده توسط اساتی و مشاورین خانواده طراحی خواهدشد.
اکبرزاده همچنین در خصوص رویکرد خانواده اسلامی و تربیت فرزند اظهار کرد: رویکرد خانواده آرمانی در مورد تربیت فرزندان باید عروس و داماد پروری باشدکه غایت ازدواج رسیدن به آرامش است و یعنی تجربه خوشبختی که همسران آرامش بخش یکدیگر در همه موقعیت های زندگی هستند و فطرت انسان ها به این سمت تمایل دارد که این /ارامش می تواند در تربیت فرزند تاثیر مثبت داشت باشد. و خانواده ماندگار خاستگاه تربیت ، رشد و تعالی افراد است .
وی ادامه داد: باید به دنبال الگو ی شجره طیبه ای باشیم که بین ریشه، تنه و شاخه ها تناسب وجود دارد، این شاخه ها بسیار ارزشمند بوده و باید ویژگی های آن همه جانبه باشد.
وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که الگو ی با نگاه جهانی و ملاحظات بومی منطقه برای خانواده ها تدوین بکنیم و این الگو باید بر پایه فطرت، منطق، عقلانیت و معنویت استوار باشد واسلام به همین دلیل ویژگی ها جهان شمول دارد.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

Enter your keyword