سسله نشست تحکیم خانواده در دو موضوع خانواده و ازدواج برگزارشد

سسله نشست تحکیم خانواده در دو موضوع خانواده و ازدواج برگزارشد

سسله نشست تحکیم خانواده در دو موضوع خانواده و ازدواج برگزارشد

به گزارش روابط عمومی قرارگاه حضرت زهرا س ایتان اردبیل، سلسله نشست های تحکیم خانواده با هماهنگی محور خانواده در دو موضوع تحکیم خانواده و ازدواج و اهداف آن و با حضور اساتید روانشناس برگزار شد.

حاج آقا اکبر زاده مسئول محور خانواده در این خصوص گفت: این نشست ها در راستای تهیه و تنظیم یک برنامه جامع برای خانواده ها و افراد در شرف ازدواج می باشد .

اکبر زاده افزود:  ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر‌پایه الگوی اسلامی خانواده به‌عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش‌بخش است که بر همین اساس برای تحکیم و بنیان خانواده الگوهای اسلامی بر پایه و بر گزفته از زندگی معصومین و امامان را در نظر گرفتیم .

مسئول محور خانواده قرارگاه حضرت زهرا س استان اردبیل افزود: اسلام آیین الهی و مقدسی است که برای خانواده اهمیت فراوان قائل است و آن را سنگ بنای مهم حیات اجتماعی می‌شناسد. وحدت جامعه را از وحدت زوجین و وحدت اعضا خانواده می‌شناسد وعلایق انسانی موجود در خانواده را قابل گسترش و نشر در جامعه به حساب می‌آورد. اسلام معتقد است برای اینکه جامعه‌ها تحت ضابطه در آیند، چاره‌ای جز این نیست که نخست خانواده تحت ضابطه درآید وهر گونه نظم و سازندگی باید از خانواده آغاز گردد، دامنه سازندگی و گسترش آن به جامعه کشانده شود وحیات اجتماعی نظم و ضابطه پیدا کند.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

10 − 7 =

پست مرتبط

Enter your keyword